Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
( 1 3 %
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Toplam: 25 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Radijeneral
Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel
Radye
Tünele gelen yükü daha geniş bir alana yaymak için tünelin kenar ayakları altında genellikle ters kemer şekli verilen taban kısmıdır.
Radye Temel
(Radye Jeneral) Radye Jeneral olarak da isimlendirilen u temeller, dolma zeminlerde yada emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zeminin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya Devam…
Radye Temel (Radye Jeneral)
Radye Jeneral olarak da isimlendirilen u temeller, dolma zeminlerde yada emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zeminin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve Devam…
RADYE TEMELLER
Radye temeller, genelde zeminin emniyetli taşıma gücünün düşük olduğu durumlarda “münferit sömeller ile yapılan temel yüzey alan hesaplarının binanın mimari alanının yarısından fazlasını Devam…
Rayiç
Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, makine fiyatları, katsayı Devam…
Renkli - Desenli Asfalt
RENKLİ & DESENLİ ASFALT uygulaması , son otuz yıl içerisinde geliştirilmiş, en dayanıklı dekoratif zemin kaplama sistemidir. RENKLİ & DESENLİ ASFALT , görünüm ,uygulandığı ortama Devam…
Repetisyon
Belli bir aletle yapılan açı ölçmesinin duyarlılığını artırmak için ölçmenin yinelenmesi yöntemi.
Restitüe etmek
İlk şekline getirmek; eski şeklini yapmak.
Rezistivite araştırması
kütlelerin yatay ve düşey yöndeki farklı öz direnç ve iletkenlik esasınadayanarak, jeolojik yapının açıklanması maksadıyla yapılan bir jeofizik araştırma yöntemidir.
Reçine
Doğal veya sentetik şeffaf ve eriyen ürünlerin büyük bir bölümüne verilen ad. Farklırenklerde bulunabilirler. Yüksek molekül ağırlığına sahip sentetik reçineler polimer olarak etki ederler. Devam…
Rıht
İki Basamak arasındaki dik yüzeye rıht denir.
Rijidite modülü
bir cisimde, cismin şekil değiştirmeye karşı gösterdiği dirençtir.
Rijit
Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan
Rijit temel
Derinliği fazla olan temellerde, zemindeki elastiki şişmeleri ve farklı oturmaları; ayrıca temel duvarlarına yanlardan gelecek zemin basınçlarını karşılamak için uygulanır. Betonarmeden bir Devam…
Rodmiks
Yolda karıştırma demektir.
Rolled Asfalt
Gradasyon ve oranları, teşkil ettikleri karışımın sıcak iken serilmesini ve sıkıştırılmasını mümkün kılacak şekilde ayarlanmış olan, nispeten sert bir bitüm ve agregadan müteşekkil, oldukça Devam…
Roperli Kroki
İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.
Rotasyonel (dönmeli) kayma
daha çok homojen tabakalarda görülen, kayma yüzeyi dairesel veya eğri olan kaymalardır.
Rulopan
Kullanılmayan çatı aralarında döşemeye serilerek, kullanılan çatı katlarında mertek aralarında, yatay uygulamalarda ve üzerine yük gelmeyen yerlerde ısı ve ses yalıtımıoluşturmak amacı ile Devam…
Yapı-İnşaat Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1