Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
( 1 3 %
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Toplam: 83 1. sayfadasın, Toplam 5 Sayfa

ifraz
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.
ihale uyarısı
Kişi ya da kuruluşa ihaleyi kazandığını bildiren belge.
ikinci mertebe yapısal çözümleme
İkinci mertebe yapısal çözümleme, yapı taşıyıcısisteminin şekil değiştirmeler sonrasındaki geometrisini temel alan veşekil değiştirmeler nedeniyle ortaya çıkan iç kuvvet değişimlerini de Devam…
iksa
Yapı kazılarında, yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sisteme iksa denir. ◊ Yarma Devam…
ilam
Mahkeme kararı demektir.
imar affı
Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.
imar durumu
İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.
imar parseli
İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan Devam…
imar planı
İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş Devam…
incelik Modülü
Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100
integral
Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile Devam…
intifa hakkı
Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.
inşaat kalıpçısı
Kalıp hazırlama, beton dökme, kalıp sökme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi
inşaat yapı ruhsatı alınması
Önemli bilgi:Yapı sahibi,yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidinivekil tayin edemez. ◊ Yapı denetimin zorunluğu olduğu illerde,"yapı ruhsatı"nın yapı Devam…
ipotek
Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
irtifak hakkı
İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.
Isı Yalıtım Levha Sıva Harcı
Çimento esaslı ısı yalıtım levha sıvasıdır. iç ve dış cepheler-de kullanılan her tip ( EPS, XPS ve Taş yünü ) ısı yalıtım levhalarının sıvanmasında kullanılan, çimento esaslı termal Devam…
Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı
Çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma harcıdır. iç ve dış cephelerde kullanılan her tip (EPS, XPS ve taş yünü) ısı, yalı-tım levhasının yapıştırılmasında kullanılan, çimento esaslı, Devam…
Isı Yalıtım Malzemeleri
-Cam yünü (İzocam) Plastik Köpük (poliüretan, polistiren, styrophor) -Perlit -Mantar -Yonga -Sentetik Elyaf -Odun Lifi -Kamış Levhalar -Rende Talaşı -Heraklit -Heraklis -Delikli Devam…
Isı yalıtım sistemi üzeri seramik uygulaması nasıl yapılır?
Isı yalıtım sistemi uygulanmış iç ve dış mekan duvarlarda bazen dekoratif amaçlı, bazen de gereksinim nedeniyle seramik, dekoratif tuğla vb. kaplama uygulaması yapılması gerekebilir. Devam…
Yapı-İnşaat Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1