Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
A B C D E F G H I J K L M O P S T U Y Z t

Toplam: 21 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Temiz Kömür Teknolojileri
Yenilikçi, yeni teknolojilerin daha verimli ve maliyet-etkin biçimde kömür kullanımı için tasarlanmış bir dizi ise çevre koruma geliştirme. Çok umut verici teknolojileri, akışkan yataklı Devam…
TEMİZLENMİŞ KÖMÜR
Temizlenmiş kömür, yaş veya kuru bir sistemle temizleme işlemi görmüş kömürdür.
TOPLAM KÜKÜRT
Kömür numunesi içerisindeki tüm kükürt bileşiklerinin ( sülfat,organik, serbest,pirit, kalkopirit v.b.) ihtiva ettiği kükürdün % de olarak ifadesidir.
TOPLAM KÜL
Bir kömür numunesinin tam yakılması sonucu arta kalan mineral maddelerin toplam ağırlığının % olarak ifadesidir.
TOPLAM RUTUBET (NEM)
Numune olarak alınmış olan kömürde standart şartlar altında bertaraf edilebilen rutubet miktarıdır.
Toz Defteri
Taş tozu kullanılan ocaklarda tutulan özel defter. Bu deftere toz numunesi alınan yerler ve alınma tarihleri, numuneler içinde bulunan yanıcı madde miktarını saptamak için yapılan deney Devam…
Toz Emisyon Sınırı
Sağlık yönünden havada bulunabilecek azami toz miktarı. Doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme tsislerinden çıkan, gazlarla atılan toz emisyonu 3 kg/h’e kadar ise atık gazlardaki Devam…
Toz ile Mücadele
Yeraltı ve yerüstü tesislerinde toz oluşan işyerlerinde meydana gelen tozun, ocak havasını veya çevreyi kirletmemesi için yapılan ölçmeler ve alınan önlemlerin tümü. Yeraltında delik Devam…
Toz Kasası
Kömür tozu ve grizu infilakını durdurmak ve infilak alevini söndürmek için üzerinde kayaç tozu bulunan tabla. Toz kasaları galeri tavanına asılı ve hemen devrilebilecek şekilde, sarkaç Devam…
Toz Kükürt
En az % 55-99 kadarı; 200 mesh’lik bir elekten geçebilecek şekilde öğütülmesi ile elde edilen kükürt.
Toz Maskesi
Tozlu ortamda yüze takılarak solunum vasıtasıyla zararlı tozların ciğerlere girmesini önlemeye yarayan gereç.
Toz Tutma
Tesislerde meydana gelen tozun sağlık açısından veya ileriki proseslere karışmasını önleme bakımından, yapılan işlem. Bu işlem kuru veya yaş sistem uygulanarak sağlanır.
Traverten
Termal kaynaklardan çıkan suların içindeki minerallerin CO2 bitkilerin etkisiyle ayrılıp çökelmesi sonucu oluşan sünger gibi delikli ve hafif kayaç. Kalker tüflerini meydana getiren Devam…
Travertenler
CaCO3'lü magma getiriminin (sıcak kaynak suları) atmosferle temas ettikleri yeryüzüne çıkış yerlerinde çıkış anındaki basınca, suyun sıcaklığına ve içerdikleri madensel tuzların Devam…
Tremolit
İçinde magnezyum, kalsiyum ve alüminyum bulunan doğal silikat.
Tribolüminesens
Bir mineralin sürtme veya çarpma yani bir şok etkisi ile ışık yayma özelliği.
Trifon
Demiryollarında rayların ağaç traverslere bağlanması için kullanılan özel vida.
Triyaj
Parça halindeki madenlerin renk veya ağırlık farklarından faydalanılarak el ile ayıklanması. ◊ Tavuklama
Tromp Eğrisi
Tuvönan kömürde belirli yoğunluktaki malzemenin, ayırma sonunda temiz kömüre ve artığa geçen oranlarını gösteren eğri. Bu eğri; ayırım eğrisi, dağılım eğrisi ve hata eğrisi olarak da Devam…
Tünel Serisi Gecikmeli Elektriksiz Kapsüller
AUSTIN INDETSHOCK TS – Tünel Serisi Gecikmeli Elektriksiz (non-electric) Kapsüller; Yeraltı madenleri işletmeleri için (tüneller, şaftlar, kuyular ve diğer yüzey işlerinde) kaya Devam…
Maden ve Madencilik Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1