Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I K M N O P R S T U V W X Y Z

Toplam: 36 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Maddi Değeri olan Yenilik Doğuran Haklar
Hak sahibine tek taraflı irade beyanında bulunarak ,yeni bir hukuki ilişki kurmak mevcut bir hukuki ilişkiyi değiştirmek yahut sona erdirme yetkisini tanırlar.İştira hakkı tek taraflı bir Devam…
Mahkemeler
Courts
Mahkemenin dostları
(Amicus curiae) “mahkemenin dostları” anlamına gelir ve pek çok yargı sistemi ilgili kuruluşlara davadaki taraflardan birine yardımcı olacak hukuk dosyaları hazırlama izni tanır.
Malvarlığı Hakları
Para ile ölçülebilen bir değeri olan haklara (mamelek) denir.Haklar malvarlığının aktif borçlar ise pasif kısmını teşkil eder.
Manevi Nitelikteki Haklar
Onur, özgürlük, haysiyet üzerindeki haklarımızdır.
Meclis İç Tüzükleri
Meclis tarafından yapılan; meclis çalışmalarının düzenleyen kuralları içeren hukuki kural ve düzenlemelerdir. Anayasaya aykırı olamazlar. Teknik olarak kanun sayılmamalarına rağmen Anayasa Devam…
Mecur
Kira sözleşmesinin konusu olan ◊ Kiraya verilen şey ◊ Kiralanan
Medeni Hukuk
Özel hukukun temeli sayılan ve düzenlediği ilişkiler bakımından en kapsamlı olan Özel Hukuk dalıdır.
Medeni Semere
tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden doğan semere
Menkul Mülkiyeti
Taşınır şeyler üzerindeki mülkiyet
Mevzii İmar Planı
Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.
Mevzu Hukuk
(Mevzuat Hukuku) Yürürlükteki hukukun yazılı olan bölümüdür.
Miras Hukuku
Ölümden sonra ailenin mal varlığının nasıl paylaştırılacağını belirler.
Mirasın İntikali
Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.
Muahhar
sonraya bırakılmış ◊ tehir edilmiş ◊ sonraki
Muallak
havada boşta duran ◊ sürüncemede kalmış
Muamelat
muameleler ◊ işlemler
Muavin
yardımcı
Muhatara
Riziko ◊ Zarara uğrama ihtimali ◊ Tehlike ◊ Zarar ve ziyan
Mutalebe
Talep etme ◊ İstemde bulunma
Hukuk Sözlüğü internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1