Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I K M N O P R S T U V W X Y Z

Toplam: 31 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

idari Sözleşme
İdari bir kurumun akde taraf olduğu her sözleşme idari sözleşme olarak kabul edilmez. İdarenin adi sözleşmeleri de mevcuttur, özel hukuk kapsamına girer ve adliye mahkemelerinin denetimi Devam…
insan öldürmek
BİR İNSANIN HAYATINA SON VERMEK, SONA ERDİRMEK. AĞIR BİR CÜRÜMDÜR.
intifa hakkı
Başkasına ait malları kullanma ve bunlardan faydalanma etkisi veren haktır.
ispat yükü
Hukuki fiili icra edenin karine olarak temyiz kudretine sahip olduğu kabul edilir.Böyle olunca temyiz kudretinden yoksunluk ispat edilmesi gereken bir istisna teşkil eder.Böylece kural Devam…
istinabe
Davanin görülmekte olduğu mahkemeye getirilmek üzere, başka bir yerde(il, ilçe veya Ülke) bulunan bir Şahidin ordaki mahkemece ifadesinin alinmasi.
İcma
İslam hukukunun üçüncü kaynağını da icma teşkil eder. Buna icma-i ümmet yani ümmetin birleşmesi de denir. İcma’nın lügat, sözlük anlamı ittifak, oybirliğidir. Terim olarak icma, aynı Devam…
İcra Tetkik
Enforcement Bailiffs
İdare Mahkemesi
Administrative Court
İdeal veya Doğal Hukuk
Belli bir memlekette, belli bir dönemde uygulanmakta olan değil, fakat uygulanması gereken yani sosyal gereksinmeleri adalete en uygun biçimde karşılayacağı düşünülen hukuka ideal hukuk Devam…
İflas Hukuku
Tam olarak karma hukuka girmez. Devletin yoğun biçimde gücünü kullanması söz konusudur.
İfraz
Parçalara ayırma, parselleme , parselasyon
İhbarname
Bir dava için mahkemeye sunduğunuz belgelerin kopyasını haklarında dava açıldığını öğrenmeleri için savunma tarafına verilmesi ihbarnamedir.
İktisap
Bir şeyin mülkiyetini elde etmek.
İmar Durumu
Bir arsanın imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini bildiren ve belediyece düzenlenerek istek üzerine arsa sahibine verilen belge.
İmar Planı
İmar yasasına göre, nüfusu 10.000'I aşmış yerleşmelerde yapılması zorunlu olan fiziksel plan.
İngiliz Hukuk Etkisi Taşıyan Hukuklar
Yüzyıllar boyunca verilen kararların kanunlaşması ile oluşmuştur.İngiliz hukukunun gelişmesi 3 safhada olmuştur.İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde uygulanan farklı örf ve adet kuralları Devam…
İntifa Hakkı
Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.
İntifa hakkı
bir malı kullanma ve semerelerinden yararlanma hakkıdır.Mülkiyete çok yakın yetki sağlar.Abusus yok usus ve fructus ise mülkiyete nazaran daha sınırlı. Buna karşılık intifa hakkı başkasında Devam…
İpotek
Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
İptal davası
Düzenleyici işlemler, Danıştay’ın denetiminde oldukları için iptal davasını mümkün kılan durumlarda işlemin “hukuken iptalini” istemek için bu kuruma dava açılır (askere alınma ve vergi ile Devam…
Hukuk Sözlüğü internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1