Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I K M N O P R S T U V W X Y Z

Toplam: 21 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Haciz
İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.
Hak
hukuken koruna ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaattir. Bu hakların konusu hukuki değerler veya hukuki varlıklardır. Haklar hak sahibine belirli bir şekilde hareket Devam…
Hak Ehliyeti
Hak ehliyeti kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir. Hak ehliyeti kişiye tanınan bir hak olmayıp hak sahibi olabilmenin bir şartıdır.Hak ehliyeti kişinin iradesinden ve Devam…
Hakim
Judges
Harita
Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.
Hata
Yanılma ◊ Yanılgı
Hukuk davaları
genellikle kişilerin veya kuruluşların davalı tarafın neden olduğu zararın sona erdirilmesi veya bunun için tazminat verilmesi amacıyla mahkemeye getirdikleri davalardır.
Hukuk kuralları ile ahlak kuralları arasındaki ilişkiler
• Ahlak kişinin yazılı olmayan görevleridir. Ahlakta başkasına karşı olan ödev ve görevlerimiz esastır. • Hukuk kurallarının temelinde genellikle ahlaki düşünce yatar. • Ahlak kuralları Devam…
Hukuk kuralları ile görgü kuralları arasındaki farklar
• Görgü kuralları her toplumda oluşmuş ve uyulması istenen kurallardır. • Görgü kurallarının yaptırımı yoktur. Ama hukuk kurallarının yaptırım gücü vardır. • Görgü kuralları yazısızdır. Devam…
Hukuk kurallarını kim vaaz eder
Farklı sistemlerde somut olarak kral, parlamento, tanrı gibi kurum ve yetkililer kural koyucu gibi gözükseler de esas olarak kuralları toplum belirler. Toplum bunu kimin kuralları koymaya Devam…
Hukuk Kurallarının Amaçları
Hukuk, toplum yaşamını düzenleme, sosyal gereksinmeleri karşılama ve adalet düşüncesini gerçekleştirme amaçlarına yönelmiştir. Bu amaçlar şöyle açıklanabilir: 1. Toplum yaşamını düzenleme Devam…
Hukuk kurallarının kaynakları nelerdir
Hukukun kaynakları ile ilgili görüşler "maddi" ve “şekli” kaynaklar olmak üzere iki başlık altında incelenir
Hukuk Kurallarının Nitelikleri
Hukuk kuralları iki taraflıdır. Yani hukuk en azından 2 kişiyi kapsar. Hukuk kuralları 2 kişiyi karşı karşıya getirir. ◊ Hukuk kuralları geneldir. Bir hukuk kuralı varsa bu Devam…
Hukuk Kurallarının Çeşitliliği
Kanun ve diğer yazılı hukuk hükümlerini dört grupta toplanarak inceleme olanağı vardır. 1. Emredici kurallar (mecburi, amir kaideler) 2. Tamamlayıcı kurallar ( ihtiyari, yedek Devam…
Hukuk Mahkemeleri
Civil Courts
Hukuk Sistemleri
Dünyadaki üç yaygın hukuk sistemi adet hukuku, medeni hukuk ve din hukukudur
Hukuka aykırı fiiler
Hukuk düzenini ihlal eden hukukun uygun görmediği fiillerdir.
Hukukileşme
kişilere haklar, yükümlülükler ve görevler yüklenmesi bunların uygulanmasını sağlamak için yaptırım uygulanması demektir
Hukukun işlev ve amaçları nedir
Hukuk, aslında yönlendirdiği bütünleştirdiği ve meşrulaştırdığı toplumsal sistemin, düzenli ve ön görülebilir şekilde işlemesini sağlayan, varlığını güvenceye alan ve yeniden Devam…
Hüccet
Senet ◊ Delil ◊ Belge
Hukuk Sözlüğü internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1