Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I K M N O P R S T U V W X Y Z

Toplam: 25 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Ekonomik ve Mesleki Nitelikteki Haklar
Ticaret üzerindeki hakkımız. Kişinin mesleki sırlarını açıklamak hukuka aykırıdır. Kişilik itibarını zedeleyecek davranışlarda açıklamalarda bulunmak hukuka uygun değildir. Kişilik Devam…
Emlak Beyanı
Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.
Emlak vergisi
Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda Devam…
Emlâk-i sirfe
yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar
Emr-i makzî
hükme bağlanmış iş
Emredeci Kurallar
Mutlaka uyulması gereken kurallardır. Tarla satışının mutlaka tapuda yapılması gibi.
Emredici Kurallar
Mutlaka uyulması gereken kurallardır. Tarla satışının mutlaka tapuda yapılması gibi.
Emtea
ticaret konusu her türlü mal
emval
mülkler ◊ mallar
Emvali menkule
taşınır mallar ◊ taşınabilir mallar
Enfüsi
öznel ◊ subjektif
Ergin
Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan (kimse) ◊ Reşit
Esbab-ı mucibe
gerekçe ◊ gerektirici sebepler
Esham
pay senedi ◊ hisse senedi
Eslem
en selâmetli ◊ en emin ◊ en doğru ◊ en sağlam
Evrâkı müsbite
ispat edici belgeler ◊ tesbit edici yazılar ◊ tapu kütüğünü tamamlayan belgeler
Evsaf
vasıflar ◊ sıfatlar ◊ kaliteler ◊ nitelikler
Evvela
birinci olarak ◊ herşeyden önce ◊ ilk önce
Evvelemirde
herşeyden evvel ◊ işin başlangıcında ◊ ilk iş olarak
Ezcümle
özellikle ◊ özet olarak ◊ sözün kısası ◊ toplucası
Hukuk Sözlüğü internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1