Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 33 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Vadeli işlem sözleşmesi
Sözleşmenin taraflarını belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan standartlastırılmış miktardaki bir mali veya kıymeti alma veya satma yükümlülüğüne sokan sözleşmedir.
Vadeli işlemler
Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (döviz, faiz, mal) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı Devam…
Vadeli Piyasalar
Vadeli piyasalar belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi taahhüdünü içeren sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalardır.
Vadeli İşlem Piyasaları
Standartlaşmış vadeli işlme sözleşmelerinin işlem gördüğü, takası bir takas kurumu tarafından garanti edilen ve Borsa bünyesinde işleyen piyasalardır.
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Sözleşmenin taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı veya kıymeti satın alma veya satma yükümlülüğü Devam…
Vadeli İşlemler
Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (döviz, faiz, mal) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek sözleşmeye Devam…
Vadeli İşlemler Sözleşmesi
Sözleşmenin taraflarına, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya kıymeti belirlenen ileri bir tarihte alma veya satma yükümlülüğü veren Devam…
Vadeye Kadar Getiri
(Effective Rate of Return) Bir menkul kıymetin vadesine kadar tutulması sonucu elde edilecek getiriyi ifade eder. “Effective rate of return” olarak da adlandırılır.
Vadeye Kalan Gün
Menkul kıymetin valör tarihinden itfasına kalan gün sayısıdır.
VakıfBank Swift Kodu
TVBATR2A
Vakıflar Bankası – Tarımsal Krediler
Organik Tarım/Sera Kredisi •Tarımda üretim metodlarını modernleştirerek üretimin hava şartlarına bağımlılığını azaltmak, yılın değişik zamanlarında birçok sebze-meyve türünün kaliteli ve Devam…
Value at Risk
Döviz, menkul kıymet ve benzeri yatırım araçlarının ya da bunlardan oluşan bir portföyün içerdiği piyasa riskinin ölçülmesi amacı ile kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Bu tür Devam…
Valör
İşlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği, başka bir ifade ile menkul kıymet ve nakdin el değiştirdiği (takas) tarihtir. ◊ Bankacılık işlemlerinde faizin başladığı Devam…
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraçcıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları veya temellük edecekleri alacaklar karşılığında, ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.
Veraset ve İntikal Vergisi
Bedelsiz veya karşılıksız bir şekilde elde edilen servet unsurlarına uygulanan varlıkvergisi türüdür. Miras veya bağıştan gelen varlıklar için ödenir. Bu iki verginin birarada Devam…
Vergi
Anayasanın 73. maddesinde yer alan hüküm gereğince, kamu giderlerinikarşılamak amacıyla kanunla konulan ve yine kanunla değiştirilip, kaldırılabilen veherkesin mali gücüne göre alınan gelir Devam…
Vergi Dairesi için işe başlama bildirimi
Vergi dairesince hazırlanan form dilekçe ile birlikte aşağıda yazılı olan ekleri vergi dairesine verilir. * İkametgah ilmuhaberi * Nüfus cüzdanı örneği * İşyerine ait kira kontratı * Devam…
Vergi Ehliyeti
Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için yasal ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuranolayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunukaldırmaz.
Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
Yaptıkları ve yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tamolarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmektensorumludur. Bu sorumluluk, Devam…
Vergi Levhasının Tasdiki
Vergi levhasının tasdik edilmesini talep eden dilekçe ile boş bir vergi levhası mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine tasdik ettirilir.
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1