Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 84 1. sayfadasın, Toplam 5 Sayfa

T Cetveli
Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve yılında Taşıt Kanunu uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azami satın alma bedellerinin gösterildiği Devam…
T.Cetveli
Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve yılında Taşıt Kanunu uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azami satın alma bedellerinin gösterildiği Devam…
Taahhüt
Devlet adına bir giderin yapılması için ita amirince karar verilmesidir. Taahhüt aşaması, ita amiri onay belgesinin (harcama talimatının) hazırlanması ve izninin alınmasıyla başlar.
Taahhüt Artıklarının Devri
Yıllık sözleşmeler ile yıllara sari sözleşmelerin bitim tarihlerinde, henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş ve idarece verilen ek süre de ertesi yıla taşmış ise, yıl sonunda Devam…
Taban Fiyatı
Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en düşük fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ve fiyat adımı gözönüne alınarak ayrı olarak hesaplanır.
Tacirler (Ticari kazanç sahipleri)
Defter tutmak zorunda olan tacirler, gelir elde etmemiş olsalar dahi yıllık beyanname (gelir vergisi beyannamesi) vermek zorundadırlar. Kolektif şirket ortaklarının her biri ve komandit Devam…
Tahakkuk
İşin yapılması, malın alınması, hizmetin gördürülmesi dolaysıyla Devlet adına doğan borcun miktarının ve ödenme gereğinin tespiti ile borcun kabulü işlemine giderin tahakkuku denir.
Tahakkuk Memurları
(1050) Kanun ve tüzüklere uygun olarak Devlet gelirlerini gerçekleştirip tahsil edilebilir duruma getirenlere gelir tahakkuk memuru ve Devlet giderlerini mevzuata uygun biçimde Devam…
Tahsil
Verginin tahsili kanununa uygun surette ödenmesidir.
Tahsil Fişi
işletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını bu tahsilatın karşılığında hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir belgedir. Kasa hesabında artış yaratan işlemlerin Devam…
Tahsisli Satış
Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile mevcut hisselerin hissedarlarınca, halka arz edilmeyerek, doğrudan dışarıda yerleşik kişilere, kayıt öncesi Devam…
Tahvil
Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir.
Takas
Borsa’da gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan borç ve alacakların karşılıklı olarak tasfiye edilmesidir. * *
Takasbank
Borsada kote olan senetlerin işlemlerin düzgün olarak işlenmesi ve düzenli olaraktutulması amacıyla borsada saklanmasıdır. İMKB’de işlem gören senetlerinmuhafazası ile görevli olan İMKB Devam…
Talep
Ekonomi: (1) Desire bazı iyi veya servis kapasitesi ile satın almak için desteklenir. Bir ürün ya da hizmet tahmini (2) Toplam miktar bir fiyata satın alınmak için. Para (3) Toplam miktar Devam…
Talon
Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.
Tam Mükellef
((Yükümlü)) Gelir Vergisi Yasasında yer alan düzenleme gereği olarak aşağıda yazılı olan gerçekkişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı Devam…
Tamamlayıcı Ödenek
(Mütemmim ödenek) Mevzuatın öngördüğü haller dışında, ödenekten fazla yapılan harcamanın, yasama organınca yerinde görülerek kesin hesap kanunu ile onaylanması şeklinde verilen ödeneğe Devam…
Tarh
Verginin tarh, vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üzerindenvergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idariişlemdir.
Tarım Kredisine Konu Olabilecek Faaliyetler
•Damızlık süt sığırcılığı •Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Sığır-Manda) •Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Koyun-Keçi) •Organik Tarım •İyi Tarım •Sertifikalı Tohum (Arpa-Buğday) Devam…
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1