Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 59 1. sayfadasın, Toplam 3 Sayfa

Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve yatırım aracı olarak kullanılan borçlanma Devam…
Sabit Kur Sistemi
(Fixed Exchange Rate System) Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen açık bazen de Devam…
Saklama Hizmeti
(Custodian Service) Tahvil, bono, altın ve benzeri kıymetlerin sahip olan kişi veya kurum adına bir sözleşme çerçevesinde saklanması hizmetidir (safe keeping). Türkiye’de İMKB ile Vadeli Devam…
Saklama Kuruluşu
Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve kuruluşlardır.
Samurai Bonds
Yabancılar tarafından, Japonya’da, Japon Yeni üzerinden yapılan menkul kıymet ihraçlarıdır. Çoğunlukla 5 yıl ve üzeri vadede yapılan ihraçlardır. İlk ihraç 1970 yılında Asya Kalkınma Devam…
Satım Opsiyonu
(Put Option) Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulunduran tarafa, opsiyona konu olan kıymeti yine opsiyonda belirtilen şartlarda satma hakkını verir ancak bir yükümlülük Devam…
Satın Alma Gücü Paritesi
Belli bir sepetteki ticarete konu olan benzer mal ve hizmetlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarını birbirine eşitleyen döviz kurudur. Satın alma gücü paritesi hesaplanırken sadece ticarete Devam…
Satış
(Ask, Offer) Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) satmaya istekli oldukları fiyattır.
sayısal imza
Elektronik ortamdaki yazışmalara eklenen, yazıyı gönderenin kimliğini ve gönderilen yazının iletim sırasında bozulmadığını kanıtlamaya yarayan bölüm. Sayısal imza, yazının içeriğine ve Devam…
sayısal noter
Bilgisayar ağlarında iletilen bilgileri tarafların isteği ile saklayıp, kendisine başvurulduğunda belgeleyebilen kuruluş.
Seans
Borsada işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında geçen süredir.
Serbest dalgalanma
Serbest dalgalanan kur sisteminde ülke parasının değeri piyasa tarafındanbelirlenmektedir. Döviz piyasasına yapılan müdahaleler, kurların istenilen düzeydeoluşmasını sağlamak yerine, bu Devam…
Serbest Döviz
Konvertibl ulusal para. Yurtiçinde başka ulusal paralara tahvili serbest olup, yurtdışına transferlerine çeşitli sınırlar konmuş olabilir.
Serbest meslek kazanç sahipleri
Gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı (kazanç elde etmemiş olsa bile), yıllık beyanname vermek zorundadır. Tutarlara bağlı olarak beyan edilecek gelirler Birden fazla Devam…
Serbest Meslek Makbuzu
Serbest meslek erbabının (avukat, doktor, serbest muhasebeci vb.) mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı belgelemek için düzenlemek ve kullanmak zorunda olduğu bir belgedir. Devam…
Serbest Muhasebeci
Lise mezunu olmak ,gerçek veya tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutarak mali tabloları ve vergi beyannamelerini düzenlemek ,serbest muhasebeci olabilmek için iki yıldan altı yıla Devam…
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Serbest muhasebecinin yaptığı işler dışında muhasebe sistemini kurmak ve geliştirmek, finans ve mali mevzuat ile ilgili işlemlerin yapmakla görevlidir. Bu işlemler arasında analiz yapmak Devam…
Serbest piyasa ekonomisi
Ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomiksorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizmasıaracılığı ile Devam…
Sermaye Artırımı
Yeni hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır.
Sermaye Giderleri
Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olan mal ve hizmet alımlarıdır.Sermaye giderleri Devlet mal varlığını artıran ödemelerdir.
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1