Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 24 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Rastlansal Yürüyüş Kuramı
(RANDOM WALK THEORY) Akademisyenlerce geliştirilmiş olan Rastlantısal Yürüyüş Kuramı, fiyat değişikliklerinin "seri olarak bağımsız" olduğunu ve fiyatın tarihinin gelecekteki Devam…
Rasyoların Genel Değerlendirmesi
Bu rasyolar incelenirken yatay ve dikey analiz uygulamak şirketlerin çeşitli dönemler itibariyle nasıl bir performans gösterdiğini ortaya koyduğu gibi gelecekteki performansı hakkında da Devam…
Rating
Dereceleme, kredi riskini sınıflandırma, kredi kalitesinin veya borçlanma araçlarıüzerindeki risk derecesinin belirlenmesi operasyonudur. Amaç, menkul değer ihraçederek borçlanmak isteyen Devam…
Rating (reyting)
İhraçcıların (şirket, devlet, vs.) ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin (tahvil, finansman bonosu vs.) anapara ve faizini zamanında geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip Devam…
Reel Faiz
Nominal faizin enflasyondan arındırılarak ifade edilen şeklidir.
Reel Faiz Oranı
Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. Teknik olarak, nominal faiz oranından, beklenen enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur. Örneğin,İskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir Devam…
Reel Getiri
Herhangi bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisidir.
Reel Sektör
Ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinde üretici ve tüketicikonumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesimdir. Bu kesimin gerçekleştirdiğitasarruflar finansal kesim Devam…
Reeskont
iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (iskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı (re-iskonto) el değiştirmesini ifade eder. Merkez bankalarının, Devam…
Referans Fiyat
Bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, fiyat tescili yapılıncaya kadar üyelerce referans değer olarak kullanılması Devam…
Rehin
Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ve borçödenince geri alınan kıymetli eşya anlamında kullanılır.
Repo
Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmasıdır (Menkul kıymetin geri alma vaadiyle satımı).
Repo Oranı
İndirim oranı olan bu ülkenin para sistemi olarak korumak için karar karşılığı arz seviyesine bağlı olarak ticari bankalar bir merkez bankası repurchases devlet tahvilleri. Geçici olarak Devam…
Resesyon
Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olmasıdır. Ekonomide atıl kapasitenin olması ya da ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda büyümesi olarak da Devam…
Resmi Müzayede Pazarı
Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsa’da yapılmasına gerek gördükleri menkul kıymet satım işlemlerinin yapıldığı pazardır Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Venture Devam…
Revalüasyon
Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. Örneğin, Türk Lirasının ABD doları karşısındaki değerininin 1,3 YTL’den 1,2 YTL’ ye yükselmesi (ABD dolarının Devam…
Revelüasyon
Bir ülke parasının diğer ülkelerinin paraları karşısında değer kazanması sürecidir.
Rezerv para
Uluslararası mali kuruluşlar ile hükümetlerin ellerinde bulundurdukları altın ve dövizeverilen addır.
Re’sen Alım/Satım (Temerrüt Alış/Satışı)
Temerrüt halinin Borsa Yönetim Kurulu’nun belirlediği süreyi doldurması halinde, sürenin bitimini takip eden ilk iş günü işlem konusu hisse senetlerinin temerrüde düşen üyenin pozisyonuna Devam…
Risk Primi
Bir yatırım aracının taşıdığı risklerin fiyatlara yansıması risk primidir. Riskli bir yatırım aracının beklenen getirisi ile risksiz bir aracın beklenen getirisi arasındaki fark olarak da Devam…
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1