Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 31 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

onay kurumu-ok
Kişilerin kimliğini güvenli olarak belirleyip elektronik kimlik belgelerini hazırlayan ve anahtar yönetimini sağlayan kuruluş.
Opoze Hisse Senedi
Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedidir.
Opsiyon
Opsiyon tercih, seçim gibi anlamlara gelir. Genel bir ekonomik kavram olarak da birekonomik veya mali varlığı (mal,döviz,menkul değer) belirli bir sürede, sabit fiyattan satınalma veya Devam…
Opsiyon Pirimi
Opsiyon sözleşmesinin satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatından belli miktarda bir kıymeti belli bir tarihte, veya öncesinde satın alma veya satma hakkını elde etmek Devam…
Opsiyon Sözleşmesi
Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride önceden belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde alma veya satma hakkıdır.
Oransal Teminat
Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri işlemlerin günlük ortalama tutarının % 4’üdür.
Ortak Pazar
Bir iktisadi birleşme biçimi.iktisadi birleşme hareketleri, en zayıf ilişkileredayalı olandan daha ileri olanlara doğru, serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği,ortak Pazar veiktisadi Devam…
Ortalama Teminat
Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır.
Ortodoks İstikrar Programı
Uluslararası Para Fonu IMF’nin 1970’li yıllardan bu yana enflasyonla mücadele edenülkelere tavsiye ettiği programlara genel olarak verilen addır. Ortodoks kelimesiburada klasikleşmiş, Devam…
Otofinansman
Birşirketin, yatırımlarını kendi iç kaynaklarından finanse etmesidir.Otofinansmanın kaynağınış irketin dağıtılmayan kârları ile ayırdığı akçeler oluşturur. Şirketler, finansman Devam…
Otomatik Vezne Makinaları
(ATM) (Automatic Teller Machine) Elektronik fon transferi (EFT) sistemlerinden biridir. Önceleri sadece nakit para verebilen (cash dispenser) bu makinalar, bugün para çekmenin yanı sıra Devam…
Otomatik İşleme Kapama
Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubununfiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bi r süre içerisinde belirlenen bir parametreyi aşan bir değişim göstermesi durumunda, o menkul Devam…
Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı ve Bildirimi
Perakende satış yapan mükellefler, ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. İşyerlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün Devam…
Ödeme Koşulları
Koşullar altına bir satıcı bir satış yapar. Genelde, bu şartları ve süresi, miktarı nedeniyle kapatmak için alıcıya izin belirtmek peşin, teslimat 30 gün veya daha fazla gibi, ertelenen Devam…
Ödemeler Bilânçosu
Bir ülkenin bir dönem içersinde dışdünya ile yaptığı tüm ekonomikişlemlerin sistematik biçimde tutulan kayıtlarına ödemeler bilançosu adı verilir
Ödemeler dengesi
Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğerülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararasıişlemlerin Devam…
Ödenmiş Sermaye
Esas sermaye sistemine tabi ortaklıklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır.
Ölçek Ekonomileri
Bir firma ya da endüstride üretim kapasitesi ölçeği genişletildikçe üretimartışoranının maliyetlerdeki artışoranından daha yüksek olması sonucunu doğuran etkilerdir.
Ölçüt
(Benchmark) Ölçüm ve karşılaştırma kriteri anlamında kullanılmaktadır. Örneğin portföy yönetiminde, benchmak portföy, bu yapı dışında oluşturulan portföylerin performans (getiri ve Devam…
Örtülü Ödenek
Bütçe yöntemleri dışında kalan, Başbakan ve cumhurbaşkanının kiş iselkararlarıyla harcayabildikleri gizli ödenekler.
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1