Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 35 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Mahsup
Üyelerin, bir piyasadan doğan alacaklarını talimatları doğrultusunda diğer bir piyasa işleminden doğan borçlarını ödemede kullanabilmeleridir.
Maksimum Lot
Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir olarak bir defada girilebilen en yüksek miktardır
Maktu Teminat
Borsa üyeleri tarafından hisse senetleri piyasasında işlem yapabilmek için yatırılması gereken teminatın tüm aracı kuruluşlar için sabit tutar olarak belirlenen kısmıdır.
Mali Bellek Raporu (Kümüle Rapor)
Ödeme kaydedici cihazlarda (yazar kasalarda) günlük satışların, dökümlerin elektronik hafızadan rapor şeklinde alınmasıdır. “Z” raporlarında alınan günlük mali dökümlerin, satışların bu Devam…
Mali Endeks
Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece mali sektörde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hisse senetleri piyasası endeksidir.
Mali Piyasalar
Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları Devam…
Menkul Kıymet
Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve Devam…
Menkul Kıymet Borsaları
Menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı örgütlenmiş piyasalardır.
Menkul Kıymet Yatırım Fonu
Kollektif yatırım kuruluşlarından birisidir. Sermaye PiyasasıKanunu’nda yatırım fonuşöyle tanımlanıyor: “Halktan, katılma belgeleri karşılığındatoplanacak paralarla, belge sahipleri Devam…
Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri
Aracı kuruluş ile müşteri arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren taraftan açığa satış amacıyla ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için menkul kıymetlerin Devam…
Merkez Bankası
Bir ülkede para ve kredi politikasını yürütmekle görevli temel banka.Merkez bankası devlet adına kâğıt, para basar ve hükümetin para ve maliye politikasınınuygulayıcılığını yapar
Merkezi Takas
Borsa’da gerçekleşen tüm işlemlerin takasının yine Borsa’da sonuçlandırılmasıdır.
mesaj
Bilgiyi taşımak üzere planlanmış sıralı (düzenli) karakter serisi
mesaj kodu
mesaj tipini tanımlayan ve tek olan alfabetik referans
mesaj rehberi
İsimlendirilmiş, tanımlandırılmış ve tarif edilmiş mesaj tiplerinin listesi.
mesaj tipi
Belirlenmış işlem tipi için ihtiyaçları kapsayan, tanımlanmış ve planlanmış veri kümesi
Mesaj çizeneği
Bir mesaj içindeki bölüm dizisinin grafiksel gösterimi.
Meslek Oda ve Birliklerine Kayıt
Her tacir, bulunduğu yerin meslek oda ve birliklerine kaydolmak zorundadır. İkinci sınıf tacirler de meslek odalarına kayıt olurlar. Ticaret sicil memurluğuna tescil işlemlerini yaptıran Devam…
Mevduat Munzam Karşılığı
Ticari bankaların topladıkları mevduattan zorunlu olarakmerkez bankasında bloke bir hesapta tutmak üzere ayırdıkları kısım.
Mikroekonomi
Ekonomik olayları bireysel açıdan ele alan ve çözümleyen ekonomidir.. Özellikletüketicilerin ve firmaların davranış biçimlerini inceleme konusu yapar.
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1