Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 57 1. sayfadasın, Toplam 3 Sayfa

Kabul Kredisi
İthalat işlemlerinde, ithalatçının mal bedelini, vadeli ödemek istemesi, ihracatçının da buna karşılık ithalatçının bankasından, öngörülen vade sonunda mal bedeline ilişkin ödemenin Devam…
Kabül
Anlaşmaları: Bir vasıfsız izni verilmesi (ister açık veya örtülü) ilgili tarafların sözleşme şartları. Bir teklif alındığında, her ikisi de kabul edilir veya bir karşı teklif () ile karşı. Devam…
Kabül Finansman
Kabül Kredisi nin alternatif diğer söyleme şekli
Kabül Kredisi
Bir ile uluslararası ticaret finansmanı ve araçlarının. Bu düzenleme kapsamında, banka (veya ihracatçı ülke bir kabul Evi) (bir çek hesabı için) bir kredi ithalatçı adına benzer bir kabul Devam…
KAbül Ücreti
Miktar bir kabul banka kendi vade tarihinden değişimin bir fatura ödeme yasal yükümlülüğü üzerine almak için herhangi bir ithalatçı veya değil öder (veya kabul ev) tarafından tahsil.
Kalanını İptal Et (KİE)
Fiyat ve miktarın girildiğiancak işlem kısmen veya tamamen gerçekleşmezse işlem görmeyen kısmın ekranda pasif olarak görünmeyerek sistem tarafından otomatik olarak iptal edildiği emir Devam…
Kambiyo Senetleri Defteri
Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı bu faaliyetleri ile borçları ve alacakları için düzenlenen çek, bono ve poliçe gibi kambiyo senetlerine ilişkin bilgileri Devam…
Kamuyu Aydınlatma
Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla, sermaye piyasası Devam…
kanal
Bilginin bir kullanıcıdan diğerine iletimi için gereken fiziksel iletişim ortamı, örneğin, bilgisayar bağlantısı, telefon kablosu, radyolink ve uydu üzerinden diğer kullanıcıya ulaşan Devam…
Kanun Hükmünde Kararname
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’ler TBMM’ninKanunla verdiği yetki üzerine, belirli konuları düzenlemek amacıyla, Bakanlar Kurulutarafından çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır.
kapalı bilgisyar ağı
Kullanıcılarından biri olmak için belirli koşulların sağlanması gerektiği, herkese açık olmayan bilgisayar ağları. Örnek: Bankalar ve bankamatikler arasındaki bağlantı.
Kapanış Fiyatı
Bir seansta Borsa kaydına alınan (tescil edilen) en son işlemin fiyatıdır.
Kapasite Kullanım Oranı
Bir fabrika, işletme veya genel olarak ekonomide fiilen gerçekleştirilen üretimin, tam veya maksimum kapasiteye oranıdır
Kapitalist Sistem İktisadi Görüş
Kapitalizim de temel olarak Adam Smith'in ekolünü benimsemiş ve serbest ekonominin temelleri atılmıştır. Bu sisteme göre üretim faktörlerinden sermaye ve toprağın (doğa) özel Devam…
Kar Marjları
Brüt, faaliyet, ve net kar rakamlarına bakılır. Ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Ayrıca, nakit çıkış gerektirmeyen kalemlere faaliyet karı ilave ederek Vergi, Finansman gideri, Amortisman Devam…
Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi
Ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üzere iştigal sahalarına giren tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç veya halka arz edebilecekleri bir Devam…
Kara Para
Meşru yollardan sağlanmamış, vergisi ödenmemiş, çoğunlukla yer altıekonomisine ve kaçakçılığa dayalı kazançlar.
Karma Ekonomik Sistem İktisadi Görüş
Kapitalizm ve sosyalizmin kimi yönlerini alarak işleyen sistemlerdir. Genelde özel mülkiyetle kamu mülkiyetini, teşvik unsuru olarakta fiyatlar ve yasa-düzenlemeleri birleştirir. Arz ve Devam…
Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
Ülkelerin neden birbiriyle dışticaret yaptıklarını, ya dadiğer bir deyişle, dışticaretin yararlarının neler olduğunu açıklamak üzere iktisatçı Davidricardo tarafından ortaya atılan teori. Devam…
Katılma İntifa Senedi
Nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma ve yeni pay alma gibi haklar sağlayan bir kıymetli evraktır.
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1