Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 43 1. sayfadasın, Toplam 3 Sayfa

IFC
(International Finance Corporation) Uluslararası Finans Kurumu. 1956'da özel sektöre kredi vermek için kurulmuştur.1957'de Türkiye de katılmıştır. Merkezi Washington'dadır. Devam…
iflas
Bir tacirin borçlarını ödeyememesinin alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerinemahkemece karar ve ilan edilmesidir.
ihraç
Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek ya daedilmeksizin satışıdır.
iktisat
İktisat bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kıt olan kaynakları kullanarak fayda sağlamaktır. Bunları sağlamak için yani iktisat (ekonomi) için için girişimcilerin olması ve Devam…
IMF
(Uluslararası Para Fonu) Uluslararası ticaretin gelişmesi, tam istihdam, gelişim hızının artırılması, sabit kursisteminin gerçekleşmesi, kurlarda kararlılığın sağlanması, tek yönlü Devam…
ING Bank Swift Kodu
OYAKTRIS
interbank
Bankalararası para piyasasını ifade eden terimdir. Bankalar kendi aralarında da paraalışverişinde bulunabilirler. Bu paraların faizi gecelik (overnight) olarak hesaplanır.Interbank faiz Devam…
ipotek
Bir borca karşılık herhangi bir gayrimenkulün rehin gösterilmesidir
istisna
Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli bir miktaryahut oransal olarak hesaplanan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.
itfa
Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççıtarafından sabit getirili mankul kıymatin sahibine ödenmesidir.
iç borçlar
Hükümetin ülke sınırları içinde kişi ve kurumlara ulusal para cinsindenborçlanmasıdır. Bu borçlanmanın iktisadi niteliği, satın alma gücünün özel ve kamusalkesimler arasında el Devam…
işlem hacmi
Her hisse senedi için gerçeklesen işlemlerdeki hisse senedi sayısı ile işlem fiyatınınçarpılmasıyla elde edilen değerlerin toplamıdır. Tüm hisse senetlerinin işlemhacimleri toplamı, Devam…
işlem miktarı
Bir seansda ya da belli bir dönemde alınıp satılan menkul kıymet adedidir.
işletme
İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine denir.
iştirak
İşletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine katılma hakkınıelde edebilmesi için gerekli en az %10, en fazla %50 oranında hisseye sahip olmasıdurumudur.
İflas
Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetlerinin sona erdirilmesidir.
İhale yöntemiyle borçlanma
Hazine'nin tahvil ve bonolarını faizi ve/veya miktarı ihaleyle belirleyerek satmasıişlemidir.
İhraç
Sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır.
İhraçcı
Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel Devam…
İkincil Piyasa
(Secondary Market) Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç Devam…
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1