Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 24 1. sayfadasın, Toplam 2 Sayfa

Garanti Bankası Swift Kodu
TGBATRIS
Gayri Safi Milli Hasıla
(GSMH) Bir ulusal ekonomide belirli bir dönem içinde (genellikle bir takvim yılında), üretilenmal ve hizmet değerlerinin toplamıdır.
Gayrimenkul Sertifikaları
İhraçcıların bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, değerleri birbirine eşit, hamiline yazılı menkul Devam…
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işleten ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapan sermaye piyasası kurumlarıdır.
Gelir Ortaklığı Senetleri
Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Devam…
Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması
Sigorta primi işçi hissesi ile özel indirim ve yapılıyorsa % 2 sigorta fonu kesintisi tutarının toplamının brüt ücretten düşülerek bulunan tutardır. Özel indirim tutarları, her yıl bakanlar Devam…
Gelir Vergisinin Hesaplanması
Gelir vergisi matrahı üzerinden, % 15 oranında kesilir.
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması
Karşılıklı veya karşılıksız olarak her hangi bir mali hakka dayanmaksızın yapılantahsilatlar olarak tanımlanan gelirlerin ekonomik sınıflandırması EK: ES5’de yer almakta olup, B Devam…
Genel Bütçe
Yalnızca bakanlıklara ilişkin gelir ve giderleri kapsayan bütçedir.
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
Adalet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Başbakanlık Yüksek Devam…
Genel Finans Ortaklıkları
(Corresponding Special Purpose Vehicles in Securitization) Alacakların temellükü ve bu alacaklar karşılık gösterilerek düzenlenen varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka arzı Devam…
Getiri Endeksleri
Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar paylarını da dikkate alarak hesaplanan endekslerdir.
Geçmiş Kendini Tekrarlar
Teknik analizin ve piyasa hareketinin insan psikolojisiyle yakın ilişkisi vardır. Örneğin, bir yüzyıldan bu yana incelenen fiyat grafikleri, grafikler üzerinde belli görüntülerin ortaya Devam…
Gider Pusulası
Birinci ve ikinci sınıf tacirlerle, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından düzenlenir. Bunlar; _ Kazançları götürü usulde tespit edilen tacirlere, _ Devam…
Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri
Biletle girilen yerler ve yolcu taşıyan işletmelerde perakende hasılatı belgelemek için kullanılan vesikalardır. Biletle girilen yerler ile yolcu taşıma işleri için kopyalı olarak en Devam…
Girişimci
Girişimci, üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir.
gizli -özel,kişisel- anahtar
Açık anahtarlı kriptografi kullanan bir kullanıcının, kendisine ait olan iki anahtarından gizli tutulanı.
gizlilik
İletişim kuran iki taraf arasındaki yazışmaların üçüncü kişilerden gizli tutulması, veya bir kişiye ait bilgilerin kendisi dışında herkesten gizli tutulması.
GUBRF
Gübre Fabrikaları
Gözaltı Pazarı
Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı durumların ortaya çıkması, hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler Devam…
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1