Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
1
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Toplam: 45 1. sayfadasın, Toplam 3 Sayfa

Factoring
Müşteri (şirket) alacaklarının factor denilen gerçek ya da tüzel bir kişi tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasıdır. Mal ve hizmet satışı yapan bir ticari işletmenin vadeli Devam…
Faiz
Ödünç alınan belirli bir fonun kullanma bedelidir.
Faiz Dışı Bütçe Dengesi
(Primary Balance) Bütçeden gerçekleştirilen faiz ödemeleri hariç tutularak ulaşılan bütçe dengesidir.
Faiz Ödemeleri
Bu veriler Hazine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, döviz pozisyonu tutan bankalar ve yurtdışından kredi alan diğer kuruluşlara ait borçların faiz ödemelerini kapsar. Bütçede eksi kalemdir.
Fatura
Fatura, satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, malı satan veya işi yapan tüccar tarafından tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir Devam…
Fatura Düzenleme Kuralları
Faturalar sıra numaralı olarak teselsül ettirilir. ◊ Faturalar mürekkeple,daktilo ve bilgisayarla veya kopya kurşun kalem ile düzenlenir. ◊ Faturalar en az bir asıl ve Devam…
Fazla Mesaili Ücret Bordrosu
Normal günlük çalışma saatleri üzerinde ve hafta tatillerinde yapılan çalışmalara fazla mesai veya fazla çalışma denir. Normal günlük çalışma 7,5 saattir. Bu süre, 2 gün hafta tatili yapan Devam…
FED
(Federal Reserve Bank) ABD Merkez Bankası. Ülkenin parasal istikrarını korumak amacıyla 23 aralık 1913yılında Kongre'nin çıkardığı bir yasayla kurulmuştur. Uzun yıllar, özellikle Devam…
Federal Fon Oranları
(Federal Funds Rate) Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Para politikası uygulamasında temel Devam…
Fesih
Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde sona erdirilmesidir. Sözkonusu durum gerçekleştiğinde Devam…
Finansal Kiralama
(Leasing) firmaların ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duyduklarıduran varlıkları satın almak yerine belirli kira ödentisi karşılığında kullanım Devam…
Finansal manipülasyon
İnsanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya sevk etmeye veya menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede tutmaya yönelik davranışlardır. ◊ Menkul kıymet Devam…
Finansbank Swift Kodu
FNNBTRIS
Finansman Bonoları
İhraçcıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası aracıdır.
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması
Devletin finansman açıklarını karşılamak amacıyla, kendi yükümlülüklerikarşılığında yaptığı ödeme ve tahsilatlar olarak tanımlanan finansmanın ekonomiksınıflandırması EK: ES6’da Devam…
Fiyat
Bir malı veya hizmeti satın almak için ödenmesi gereken para miktarı, ya da kişilerin bir mal için ödemeye hazır oldukları bedeldir. Üretici açısından ilk fiyat bir malın maliyetine Devam…
Fiyat / Kazanç Oranı
Bilançoları değerlendirirken kullanılan oldukça popüler bir rasyodur. Bir hissenin kazancının kaç katına satıldığını gösterir. Bir başka deyişle bir hisse senedinin dönem sonu kapanış Devam…
Fiyat Adımı
Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir.
Fiyat Endeksleri
Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplanan endekslerdir.
Fiyat Kotasyonu Vermek
Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satış fiyatıdır.
Ekonomi-Ticaret-Borsa Terimleri internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1