Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi
Radyo Dinle
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y d

Toplam: 435 1. sayfadasın, Toplam 22 Sayfa

ABAKUS
Sütun başlıklarının en üstünde yeralan taş levhaya verilen ad.
ABC Dosyası Uzantısı
Müzik Notaları içeren bir dosyadır. ASCII tabanlı bu dosya kullanılarak uygun program ile müzik üretilebilir. Bu dosya türünü açabilen programlar:abc2win, TablEdit, MusicEase, Abc Devam…
ABDEST
Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâzım gelen yüzü, dirseklerle berâber kolları yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek ve topuklarla berâber ayakları Devam…
ABDİYYET
Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kendinden bilmemek. Allahü teâlânın lütf ve ihsânı ile Abdiyyet derecesine ulaşmak istiyen Devam…
ABESE SÛRESİ
Kur'ân-ı kerîmin sekseninci sûresi. Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk iki âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede yüzçevirdi, iltifat etmedi mânâsına olan Abese lafzı Devam…
ABÂDİLE
Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adını taşıyan sahâbîler. Abâdile, Abdullah kelimesinin Devam…
Acanthus
eski Yunan’dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. türkçe’de akanthus ya da akantus olarak yazılır. türkçe’de yanlış olarak kenger diye adlandırılsa da tümüyle farklı Devam…
acroterion
Köşelerde kullanılan hem binayı desteklemeye yarayan hem de iyi bir görünüm kazındıran işlemeli oymalı taşlar yada bina malzemeleri örnek resim:
ADAK
Nezr, Allahü teâlânın rızâsının elde edilmesi veya bir isteğin yerine gelmesi veya bir belâ ve musîbetin giderilmesi maksadıyla Allahü teâlâ için oruç tutmak, kurban kesmek gibi başlıbaşına Devam…
ADEM
1. Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idiler. (Kemahlı Feyzullah Efendi) 2. Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini Devam…
ADÂLET
Her işte hakkı gözetme ve orta yolu tutma. Haklıya hakkını verme. Haksızlıktan sakınma. Zulmün zıddı, kânun önünde eşitlik. Allahü teâlâ, âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki: Ey îmân Devam…
Adâlet-i ictimâiyye
Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi. (Bkz. Sosyal Adâlet)
AEDILIS
Roma İmpatorluğu'nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devlet memurlarına verilen ad.
Afrikanizm
(africanisme) Afrika incelemelerine uygulanan beşerî ilimlerin (et­nografya, arkeoloji, lengüistik v.b.) bütü­nü
Afyonkarahisar müzesi
osmanlı sadraza­mı Gedik Ahmed Paşanın 1477′de yaptırdığı Medrese’de, 1931′de kurulmağa başlandı, 1937′de ziyarete açıldı. Afyon İliyle birlikte, Kütahya, Uşak, İsparta, Burdur gibi Devam…
Agamemnon
Mikem Kralı. Yunan Kuvvetlerinin Komutanı Eş Anlamlı: Agamemnon kimdir?
Agen müzesi
Fransa’da Agen’de, Estares ve diğer iki XVI. yy. konağında kurulmuş müze. Kolleksiyonları arasında önemli bir arkeoloji ve bir heykel (Ciodion, David J’-Angers) bölümleri İle, Sevr, Devam…
AGER PUBLICUS
Savaşlarda elde edilen kamu topraklarının adı.
AGONOTHETES
Eski Yunanistan'da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad.
AGORA
Eski Yunanistan'da pazar yeri ya da antik kentin merkezine verilen ad.
Arkeoloji Sözlüğü internet Sözlüğü - Güncel terimler ve sözcük anlamları - Bilgisokak.com
  HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Bilgisokak v1