Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi

1

1 Nolu KDV Beyannamesi, 10 Sağlık Kuralı

A

A Cetveli, A Tipi Yatırım Fonu, A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı, A Yatırım Fonu, Acenta, Acenta Agent, Adat, Ademi Tahsis İlkesi, Adi Emanet, Adi Hisse Senedi, Adi Hisse Senetleri, Ahz, Aidiyet, Akamet, Akbank Swift Kodu, Akit, Akreditif, Akreditif Artıklarının Devri, Aktarma, Aktarmada Yasaklar, Aktif, Aktif Karlılık Oranı, Aktif ve Özsermaye Verimliliği, Aktifler, Al-Tut Yaklaşımı, Alacak Devir Hızı, Albaraka Türk Swift Kodu, Alım Satım Aracılığı, Alış, Alış Satış Farkı, Alış – Satış Farkı, ALKIM, Almanya’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları, Alternatif Bank Swift Kodu, Altın Rezervi, Altın standardı, Alçalan Üçgen Formasyonu, Amme, Amortisman, Anadolubank Swift Kodu, anahtar yönetimi, anahtar üretimi, anahtar(key), anahtarı bulan kurum-ABK, Analitik Bütçe Sınıflandırması, Anonim Şirket, Anti-enflasyonist Politika, Apel, Aracı Kuruluş, Aracı Kurum, Aracılık, Aracılık Yüklenimi, Arazi Tazminatı, Arbitraj, Ariyet, Arz yönlü ekonomi yaklaşımı, Arzetmek, Asgari Ücret, Asit Oran, Asli para, Atıl Para, Audit, Aval, Avans, Avarya, Avdet, Avi, Avista, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Hareketi, Avrupa Para Yılanı, Avrupa Sosyal Fonu, AYGAZ, Ayı Piyasası, Aylak Sınıf, Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi, Aylık Ücret Bordrosu, Ayni Ücret, Ayniyat, Az Gelişmiş Ülkeler, Az Gelişmişlik, Azalan Marjinal Fayda, Azalan Oranlı Vergi, Azalan Verimler Yasası, Azami Factoring Hacmi, Azl, açık anahtar, açık anahtar alt yapısı, açık anahtarlı kriptografi, Açık Arttırma, açık bilgisayar ağı, Açık Bütçe, Açık Bütçe Politikası, Açık Pazar, Açık piyasa işlemi, Açık Piyasa İşlemi, Açık Piyasa İşlemleri, Açık Pozisyon, Açığa Satış, Ağırlıklı Ortalam Fiyat, Ağırlıklı Ortalama Fiyat, Aşırı Talep, Aşırı Yatırım, Aşırı İstihdam

B

B Birimi, BAGFS, Bakaya, Baker Planı, Bakiye Ödeme, Bakiyeyi Yüklenim, Bani, Bank Asya Swift Kodu, Banka, Banka Bonoları, Banka Garantili Bonolar, Banka kredi başvurularında hangi kriterler önemli?, Banka Çeşitleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar nasıl kar eder?, Bankalara ilişkin mevzuat, Bankalararası Para Piyasası, Banknot, Bankor, Barem, Barter, Basit bölüm, Basit Faiz, Basit Getiri, basit veri tabanı, Batık Kredi, BAYMD, Baz Fiyat, Bağ-Kur’ A Müracaat, Bağımsız Dış Denetim, Bağımsız Yatırım, Bağlantılı Mallar, Bağlı Ortaklık, Bağlı Talep, Baş vergisi, Başabaş Noktası, Başlangıç Sermayesi, Başlangıç Teminatı, Bedelli Sermaye Artırımı, Bedelsiz Sermaye Artırımı, Beklenen enflasyon oranı, Belçika’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları, Bilanço Kalemleri, Bilanço nedir?, Bileşik Faiz, bilgi bütünlüğü, bilgi güvenliği, Bilgisayarlı muhasebe ders notları, Birikmiş Faiz, Birincil Piyasa, Birincil Piyasalar, Blok Satış, Bono, Borcun sermayeye katılması, Borsa, Borsa Eksperleri, Borsa Emirleri, Borsa Fiyatı, Borsa Payı, Borsa Üyeleri, Borsaya Kote Olmak, Borç Devir Hızı, Borç servisi, Borç verilebilir fonlar piyasası, Borç-Özsermaye Oranı, Boğa Piyasası, Boş Kadro, Broker, Brüt Kar Marjı, Brüt ücretin hesaplanması, Butlan, Bölgesel Pazarlar, bölüm adı, bölüm kodu, bölüm rehperi, Bütçe A Cetveli, Bütçe Ademi Tahsis İlkesi, Bütçe Aktarmasında Yasaklar, Bütçe Anti-enflasyonist Politika, Bütçe avansı, Bütçe Ayrıntı Kodu, Bütçe Ayrıntılı Harcama Programı, Bütçe Azami Sosyal Fayda Teorisi, Bütçe B Cetveli, Bütçe Bağımsız Harcamalar, Bütçe Bloke Ödenek, Bütçe Borcun Reddi, Bütçe Borçlanma Genel Giderleri, Bütçe Dengesi, Bütçe dengesi, Bütçe dışı fonlar, Bütçe emaneti, Bütçe kanunu, Bütçede Aktarma, Bütçede Açıklık İlkesi, Bütçede Birlik İlkesi, Büyüme

C

Cajun Country, Caledonian, calendar, California current, Call Option, calm, campground, camping holiday, camping site, campsite, Canadian Technology Triangle, Cari, Cari işlemler dengesi, Cari Kur, Cari Oran, Celp, Citibank Swift Kodu, Çapa, Çapraz Kur, Çapraz İşlem, Çek, Çekirdek Enflasyon, Çekirdek enflasyon, Çevre temizlik vergisi için bildirim, çift anahtarlı kriptografi, Çiftçiler (Zirai kazanç sahipleri), Çıkarılmış Sermaye, Çok Fiyat-Sürekli Müzayede Sistemi

D

Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi, Danimarka’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları, Dealer, Deflasyon, Defter Değeri, DenizBank Swift Kodu, Depo Sertifikası, Destek seviyesi, Devalüasyon, Devlet tahvili, Devlet İç Borçlanma Senetleri, Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri, Devre Kırıcılar, Dezenflasyon, Değişken Faizli İhraçlar, Direnç noktası, Disponibilite, Dış Borçlanma, Dış Denge, Dışarıda Yerleşik Kişi, döküman, Dönemsel Faiz, Döviz Borsası, Döviz Kuru, Döviz Kuru Rejimleri, Döviz Tevdiat Hesabı, Döviz Çıpası, Dünya Bankası

E

Efektif, EGGUB, Egzotik Opsiyonlar, Ekonomide Halkçılık, Ekonomide Milli Devlet, Ekonomide Milliyetçilik, Elektonik Fon Transferi, elektronik kimlik belgesi-EKB, Elektronik Menkul Kıymet Transferi, Elektronik Veri Değişimi, elektronik veri değişimi-EVD, Emir Bölme, Emir İyileştirilmesi, Emisyon, Emisyon Primi, En İyi Gayret Aracılığ, Enflasyon, Enflasyon Hedeflemesi, Enflasyon Vergisi, erişim, Eski Eserler, Etkin Piyasa, Euro Bonolar, Euro Dolarlar, Euro-tahvil, Eurobond, Eurodolar, Eurotahvil, EVD kurumu, EVD servis sunucusu, Eximbank, Eşel Mobil

F

Factoring, Faiz, Faiz Dışı Bütçe Dengesi, Faiz Ödemeleri, Fatura, Fatura Düzenleme Kuralları, Fazla Mesaili Ücret Bordrosu, FED, Federal Fon Oranları, Fesih, Finansal Kiralama, Finansal manipülasyon, Finansbank Swift Kodu, Finansman Bonoları, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması, Fiyat, Fiyat / Kazanç Oranı, Fiyat Adımı, Fiyat Endeksleri, Fiyat Kotasyonu Vermek, Fiyat Marjı/Fiyat Aralığı, Fiyat Önceliği, Fiyat İstikrarı, Fiyatın oluşumu, Fiyatlar Trendlerle Hareket Eder, Fon, Fonlama, Forex işlem miktarları, Forex Kaldıraç Faktörü, Forex Kotasyon, Forex nedir, Forex Para Birimleri Kısaltmaları, Forex Spread, Forex Teminat, Forex Öteleme, Forfaiting, Fortis Bank Swift Kodu, Forward, Forward işlemleri, Forward İşlemler, Forward-Forward, Fransa’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları, Future, Future İşlemleri, Futures Piyasaları

G

Garanti Bankası Swift Kodu, Gayri Safi Milli Hasıla, Gayrimenkul Sertifikaları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gelir Ortaklığı Senetleri, Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması, Gelir Vergisinin Hesaplanması, Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması, Genel Bütçe, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Genel Finans Ortaklıkları, Getiri Endeksleri, Geçmiş Kendini Tekrarlar, Gider Pusulası, Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri, Girişimci, gizli -özel,kişisel- anahtar, gizlilik, GUBRF, Gözaltı Pazarı, Günlük Müşteri Listeleri, Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri, güvenilir üçüncü kuruluş, kurum veya kişi-GÜK, GİP ve Piyasa Danışmanlığı nedir

H

Haciz, Halka Arz, Halka Arza Aracılık, Halka Açık Anonim Ortaklık, Halka Açıklık Oranı, Halkbank Forward işlemleri, Halkbank Swift Kodu, Hatır Senedi, Hayat Sigortası, Hazine, Hazine Açığı, Hazine Bonosu, Hedging, HEKTS, Hesaben Saklamav, Hesap planı, Hiper Enflasyon, Hisse Senedi, Hissedar, Hizmetler Endeksi, Hollanda’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları, HSBC Bank Swift Kodu

I

IFC, iflas, ihraç, iktisat, IMF, ING Bank Swift Kodu, interbank, ipotek, istisna, itfa, iç borçlar, işlem hacmi, işlem miktarı, işletme, iştirak, İflas, İhale yöntemiyle borçlanma, İhraç, İhraçcı, İkincil Piyasa, İkincil Piyasalar, İlan ve Reklam Vergisi İçin Dilekçe, İlk Kotasyon, İlâve Kotasyon, İmtiyazlı Hisse Senedi, İngiltere’deki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları, İntifa Senetleri, İrtibat Büroları, İspanya’daki Hayat Sigortacılığı Uygulamaları, İtfa, İthalat, İzahname, İçerden Öğrenenlerin Ticareti, İş Belirtimi, İş Kolu, İşlem Birimi, İşlem Hacmi, İşlem Miktarı, İşletme Defteri, İştirak, İşyeri Açma İzin Belgesi, İşyeri Bildirgesi, İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi

J

Joint venture

K

Kabul Kredisi, Kabül, Kabül Finansman, Kabül Kredisi, KAbül Ücreti, Kalanını İptal Et (KİE), Kambiyo Senetleri Defteri, Kamuyu Aydınlatma, kanal, Kanun Hükmünde Kararname, kapalı bilgisyar ağı, Kapanış Fiyatı, Kapasite Kullanım Oranı, Kapitalist Sistem İktisadi Görüş, Kar Marjları, Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi, Kara Para, Karma Ekonomik Sistem İktisadi Görüş, Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi, Katılma İntifa Senedi, Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi, Kaydi Takas, Kayıtlı Sermaye, kimlik belirleme, Kırtasiyecilik, Kısa Pozisyon, Kıyı Ötesi Bankacılık, Know-How, kod, Konkordato, Konsolidasyon, Konsorsiyum, Konvertibilite, Kotasyon, KOZAA, KOZAL, Kredi, Kredi Riski, Kredili Menkul Kıymet İşlemleri, kriptografik algoritma, kriptoloji, Kullanım fiyatı, Kupon, Kupon Faizi, Kuponlu İhraçlar, Kupür, Kurtaj, Kurucu Hisse Senedi, Kurucu Hisse Senetleri, Kurumlar vergisi, Kurumsal Yatırımcı, Kurumsal Yatırımcıla, Kuveyt Türk Swift Kodu, Kâr Marjı, Küreselleşme, Küsurat Emir

L

Laissez Faire Laissez Passer, Leasing, Libor, Likitide, Limit Değerli Emirler, Limit Fiyatlı Emirler, Limitli Emir, Lokavt, Lot

M

Mahsup, Maksimum Lot, Maktu Teminat, Mali Bellek Raporu (Kümüle Rapor), Mali Endeks, Mali Piyasalar, Menkul Kıymet, Menkul Kıymet Borsaları, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri, Merkez Bankası, Merkezi Takas, mesaj, mesaj kodu, mesaj rehberi, mesaj tipi, Mesaj çizeneği, Meslek Oda ve Birliklerine Kayıt, Mevduat Munzam Karşılığı, Mikroekonomi, Millennium Bank Swift Kod, Moratoryum, Muaccel, Muafiyet, Muhasebe, Muhasebenin Türleri, Muhtasar Beyanname, Munzam Karşılıklar, Munzam Teminat, Münferit Beyanname, Müstahsil Makbuzu, Müteselsil, Müşteri bazında saklama, Müşteri Emirleri, Müşteri İsmine Saklama Sistemi

N

Nakit Piyasalar, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Naylon Fatura, Net Aktif Değeri, Net Bakiye Prensibi, Net Kar Büyümesi, Net Kar Değişimi, Net Kar Marjı, Net İç Varlıklar, Niyet Mektubu, Niyet mektubu, Nominal (İtibari) Değer, Nominal Değer, Normal Amortisman, Normal Emir

O

onay kurumu-ok, Opoze Hisse Senedi, Opsiyon, Opsiyon Pirimi, Opsiyon Sözleşmesi, Oransal Teminat, Ortak Pazar, Ortalama Teminat, Ortodoks İstikrar Programı, Otofinansman, Otomatik Vezne Makinaları, Otomatik İşleme Kapama, Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı ve Bildirimi, Ödeme Koşulları, Ödemeler Bilânçosu, Ödemeler dengesi, Ödenmiş Sermaye, Ölçek Ekonomileri, Ölçüt, Örtülü Ödenek, Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler, Özel Denetleme, Özel Emir, Özel Finans Kurumları, Özel Limit Fiyatlı (OLFE) Emirler, Özel Sektör Tahvilleri, Özerklik, Özkaynak, Özsermaye Büyümesi, Özvarlık Karlılığı, Öğrenci Harçları Fonu

P

Para, Para Arzı, Para Piyasası, Para Politikası, Para Türleri, Paranın işlevi, Parite, Pasif, Paydaş, Pazarlama, Perakende Satış Fişi, PETKM, Petro-dolar, Piyasa, Piyasa Değeri, Piyasa Değeri / Defter Değeri, Piyasa Emri, Piyasa Fiyatı, Piyasa Gözetimi, Piyasa her şeyi Hesaba Katar, Piyasa Yapıcı, Piyasaya Göre Ayarlama, Poliçe, Portföy, Portföy Teorileri, Portföy Yöneticiliği, Portföy Yönetimi, Pozisyon Fazlası, Prefinansman Kredisi, PRKTE, Protesto, Provizyon, PTOFS

R

Rastlansal Yürüyüş Kuramı, Rasyoların Genel Değerlendirmesi, Rating, Rating (reyting), Reel Faiz, Reel Faiz Oranı, Reel Getiri, Reel Sektör, Reeskont, Referans Fiyat, Rehin, Repo, Repo Oranı, Resesyon, Resmi Müzayede Pazarı, Revalüasyon, Revelüasyon, Rezerv para, Re’sen Alım/Satım (Temerrüt Alış/Satışı), Risk Primi, Riske Maruz Değer, Riskten Korunma, Rüçhan Hakkı, Rüçhan Hakkı Pazarı

S

Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Sabit Kur Sistemi, Saklama Hizmeti, Saklama Kuruluşu, Samurai Bonds, Satım Opsiyonu, Satın Alma Gücü Paritesi, Satış, sayısal imza, sayısal noter, Seans, Serbest dalgalanma, Serbest Döviz, Serbest meslek kazanç sahipleri, Serbest Meslek Makbuzu, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Serbest piyasa ekonomisi, Sermaye Artırımı, Sermaye Giderleri, Sermaye Harcaması, Sermaye Malları, Sermaye Piyasası, Sermaye Stoku, Sermaye Transferleri, Sevk İrsaliyesi, Seyyar Görev Tazminatı, Sigorta Priminin Hesaplanması, Sigorta Şirketlerinde Kullanılan Mali Tablolar, Sigortacı, Sigortada Ombudsman, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortanın Temel Prensipleri, Sınai Endeks, Sınırlı Denetleme, SODA, Son Kredi Mercii, Sosyalist Sistem İktisadi Görüş, Spekülasyon, Spot Piyasa, Spot Valör, SSK Hizmet Dökümü Sorgulaması, ssk sorgulama, Stagflasyon, Standby anlaşması, Statü Gereği Birinci Sınıf Tacir Sayılanlar, Sterilizasyon, Stok Devir Hızı, STRIP, Subprime Piyasalar, Swap, Swift Kodu açıklaması, Sübvansiyon, Sürdürme Teminatı, Süre, Sürekli Denetleme, Şartlı Bağış ve Yardımlar, Şekerbank Swift Kodu, Şirket Birleşmesi

T

T Cetveli, T.Cetveli, Taahhüt, Taahhüt Artıklarının Devri, Taban Fiyatı, Tacirler (Ticari kazanç sahipleri), Tahakkuk, Tahakkuk Memurları, Tahsil, Tahsil Fişi, Tahsisli Satış, Tahvil, Takas, Takasbank, Talep, Talon, Tam Mükellef, Tamamlayıcı Ödenek, Tarh, Tarım Kredisine Konu Olabilecek Faaliyetler, Tarımsal Kredi Paketi Bulunan Bankalar, Tasarruf, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tasfiye Değeri / Likiditasyon Değeri, Taslak Performans Planı, Taslak Performans Planı, Tavan fiyat, Tavan Fiyatı, Taşıma İrsaliyesi, TEB Swift Kodu, Tebliğ, Tedavül, Tediye Fişi, TEFE, Tefe, tek anahtarlı kriptografi, Tek Hazine Hesabı, Tekel piyasa, Teknik Analiz, Teknik analiz, Teknik analiz felsefesi, Teknik Analizin Felsefesi, Teknik Beceri, Tekstilbank Swift Kodu, Telafi Edici Bütçe Kuramı, Temel analiz, Temellük, Temerrüt, Temerrüt Faizi, Temettü, Temettü / Kâr Payı, Teminat, Teminat Mektupları, Teminat mektupları, Teminat Tamamlama Çağrısı, Temlik, Ters Repo, Ters repo, Tescil, Tescile Mesnet Belge, Teslim Karşılığı Ödeme Prensibi, Tevkifat, Tezgah Üstü Piyasa, Tezgah Üstü Piyasalar, Ticaret Sicil Kaydı, Toplam Borç/Toplam Kaynak, Toplam Cari Giderler, Toplantı, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, Toptan Satışlar Pazarı, Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri, TUPRS, Turkish Bank Swift Kodu, Tutulu Kadro, TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi, Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları, Türev Piyasalar, Türev Ürün, Türev Ürünler, Türkiye Finans Swift Kodu, Türkiye İş Bankası Swift Kodu, Türkiye’de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinde Kullanılan Bilançolar, Tüzel Kişi

U

Ulusal 100 Endeksi, Ulusal Gelir, Ulusal Pazar, Ulusal Risk, Ulusal – 30 Endeksi, Uluslararası Döviz Rezervleri, Uluslararası Pazar, un/edifact, Uyuşmazlık Komitesi, Uzlaşma Fiyatı, Uzun Pozisyon, Ücret, Üretici Fiyat Endeksi, Üretim, Üye Temsilcisi, Üçüncül Piyasa

V

Vadeli işlem sözleşmesi, Vadeli işlemler, Vadeli Piyasalar, Vadeli İşlem Piyasaları, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Vadeli İşlemler, Vadeli İşlemler Sözleşmesi, Vadeye Kadar Getiri, Vadeye Kalan Gün, VakıfBank Swift Kodu, Vakıflar Bankası – Tarımsal Krediler, Value at Risk, Valör, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Veraset ve İntikal Vergisi, Vergi, Vergi Dairesi için işe başlama bildirimi, Vergi Ehliyeti, Vergi Kesenlerin Sorumluluğu, Vergi Levhasının Tasdiki, Vergi Sorumlusu, Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenmesi Gereken Belgenin Basım ve Tasdiki, Vergi İadesi, Vergiye Tabi Matrahın ve Gelir Vergisinin Hesaplanması, Vergiyi Doğuran Olay, veri, veri eleman adı, veri elemanı, veri elemanı niteliği, veri elemanı rehperi, Verim Eğrisi, Volatilite, Volatilite/ Oynaklık

X

XBANK, XBLSM, XELKT, XFINK, XGIDA, XGMYO, XHOLD, XIKIU, XILTM, XKAGT, XKMYA, XKURY, XMANA, XMESY, XSGRT, XSPOR, XSVNM, XTAST, XTCRT, XTEKS, XTRZM, XTUMY, XU030, XU050, XU100, XUHIZ, XULAS, XUMAL, XUSIN, XUTEK, XUTUM, XYEKO, XYORT, XYUZO

Y

Yabancı Hisse Senedi, Yabancı Ortaklık, Yabancı Sermaye Piyasası Araçları, Yabancı Yatırım Fonu, Yapay Piyasa / Yapay Fiyat, Yapı Kredi Swift Kodu, yasal erişim, Yatırım, Yatırım Bütçesi, Yatırım Danışmanlığı, Yatırım danışmanlığı, Yatırım fonları, Yatırım Fonları, Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Belgesi, Yatırım Ortaklıkları, Yatırım ortaklıkları, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Yazar Kasa Günlük “Z” Raporu, Yedek Ödenek, Yeminli Mali Müşavir, Yeni Hisse Pazarı, Yeni Şirketler Pazarı, Yeniden Değerleme, Yetki Belgesi, Yıllık beyanname, Yıllık Beyannameye Dahil Kazanç ve İratlarda Zarar Mahsubu ve İndirim, Yıllık Ekonomik Rapor, Yıllık Olma İlkesi, Yönetim Dönemi, Yönetim Dönemi (Jestiyon) Yöntemi, Yönetimde Strateji, Yüklenme, Yüksek Riskli Yatırım Fonu, Yükselen Üçgen Formasyonları

Z

zaman damgası, Zaman Önceliği, Zaman ücreti, Ziraat Bankası Swift Kodu, Zorunlu Karşılık Oranı

Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1