Online Sözlük
Bilgi Sokak | Güncel Sözlük Sitesi

A

Abaksial, Abbreviation, Aberration, Ability, Abiotic, Abiyogenez, Abnormal, Abrasion, Absisyon Tabakası, Absorbsiyon, Absorpsiyon, Absorpsiyon spektrumu, Acoelomata, Adaksial, Adaptasyon, Adaptasyon (Uyum), Adaptif Dallanma, Adaptif Dallanma, Adenin, Adenovirüsler, Adenozin Tri Fosfat, Adenozin trifosfat, Adenozin trifosfat (ATP), ADH, Adipoz, Adrenalin, Adventif Kök, Aerob organizma, Aerobik, Aerobik solunum, Afaziya, Aglütinasyon, Agnata, Akondroplaziya, Akromegali, Akrozom, Aksiyon Potansiyeli, Akson, Aktif taşıma, Aktif Taşıma, Aktin, aktin, Akyuvarlar, Alarm Renkliliği, Alel, Alerji, Alg, Algler, Allantoyis kesesi, Allontois, Alveol, Alyuvarlar, Amensalizm, Amino asit, Aminoasit, Amonyak (NH3), Anabolizma, Anaerobik, Anaerobik solunum, Anafaz, Anaflaksis, Analog, Androjen, Anfetamin, Angiospermler, Anhidrobağlar, Animalia, Anizogami, Anter, Anteridyum, Anterozoid, Antiasit, Antibiotikler, Antidiüretik hormon, Antidiüretik Hormon, Antijen, Antikor, Antimetabolitler, Antitoksin, Antosiyanin, Anyon, Apandis, Apandisit, Apikal Meristem, Apoenzim, Arboretum, Arkegonyum, Arkenteron, Arter, Arteriol, Artropod, Asetilkolin, Asidozis, Asit, Askospor, Ateliozis, Atmosfer basıncı, Atom, Atom Yörüngesi, Atreziya, Atriyum, Avikularya, Açık Demet, Açık dolaşım, Açık Tohumlu Bitki

B

Bakteri, Bakteriyofaj, Bal özü, Balzam, Basit enzimler, Bazal metabolizma, Bazal Metabolizma, Bağ Doku, Bağışıklık, Başkalaşım, Bebreğin Görevleri, Besi doku, Beyin, Bikilerde Boşaltım, Bileşik enzimler, Bipolar, Bir Nefronun Kısımları, Birim zar, Bistüri, Bitki dokusu ve tanıtımı, Bitki organları ve tanıtımı, Bitki Teşhis Yöntemleri, Bitki Teşhisi, Bitki Teşhisi İçin Gerekli Olan Malzemeler, Bitki Toplama, Bitki Toplama Yöntem ve Teknikleri, Bitkilerin Korunması ve Saklanması, Bitkilerin Dolaplara Yerleştirilmesi, Bivalent, Biyogenez, Biyokütle, Biyoloji, Biyosfer, Biyotik potansiyel, Blastula, Botanik Bahçeleri, Bowman kapsülü, Boşaltım Sistemi, Bronş, Bronşit, Bölünme

C

C Vitamini, Cenin, Cins, Cıvık mantarlar, Covper bezi, Crossing-over, Çekirdek, Çenek, Çevre Koruması, Çift çenekli bitki (Dikotiledon)

D

D - amino asit, Dalak, Deaminasyon, Dekstrin, Delesyon, Dendrit, Dentin, Deoksiribonukleik asit (DNA), Deoksiribonukleotid, Deoksiriboz, Deplazmoliz, Difüzyon, Dihibrit, Dikotiledon, Dimorfizm, Diploid, Disakkarit, Diyabet, Doku, Dominant, Doğalgaz, Duyu siniri, Döl yatağı, Döllenme, Döllenme borusu, Düz kas, Düz kaslar

E

Efektör, Ekdoderm, Eklem, Ekoloji, Ekosistem, Eksositoz, Ekzositozun Özellikleri, Elastik kıkırdak, Embriyo, Emzimler ve Özellikleri, Emzimlerin Kimyasal Yapısı, Emülgatör, Endemik Bitkiler, Endoderm, Endokard, Endokrin bez, Endoplazmik Retikulum, Endositoz, Endositozun Özellikleri, Endosperm, Enfeksiyon, Enzim, Enzim pH Derecesi, Enzimlerin Genel Yapısı, Enzimlerin Genel Özellikleri, Epididimis, Epitel, Epitel doku, Epitel Doku, Erepsin, Ergotin, Eritrosit, Erozyon, Etoloji, Eşey, Eşeyli üreme, Eşeyli Üreme, Eşeysiz üreme, Eşeysiz Üreme, Eşik sinyali

F

Fagositoz, Farinks, Fauna, Fenoloji, Fermantasyon, Fetüs, Fibril, Fibrin, Filogenetik sıflandırma, Filotaksis, Filtre, Fizyoloji, Floem, Flora, Folikül, Fosfataz, Fosfodiester bağı, Fosfoprotein, Fosforilasyon, Fosil, Fotofosforilasyon, Fotoreseptör, Fotosentez, Fruktoz, Fundus, Fungi, Fungusit

G

Galaktoz, Gamet, Gangliyon, Gastrin, Gastrula, Gen, Genetik, Geniz, Genom, Genotip, Geometrik dizi, Gibberellin, Glikojen, Glikolipit, Glikoz, Gliserin, Glomerulus, Glukagon, Golgi, Gonad, Grana, Granül, GTP, Guanin, Guatr, Gutasyon

H

Habitat, Habitus, Haploid, Havers kanalı, Hayvansal Dokular, Heksoz, Helikaz, Hemoglobin, Hepatit B, Herbaryum, Herbaryumda Etiketleme ve Yapıştırma, Herbivor, Hermafroditizm, Hermafroditlik (erselik), Heterojen, Heterosis, Hidroliz, Hipotalamus, Hipotonik, Histoloji, Hiyelin kıkırdak, Homeostasi, Homojen, Homolog kromozom, Hormon, Hücre nedir? Bitki hücresi ve tanıtımı, Hücre Teorisi, Hücre zarı, Hücre çeşitleri, HİPERTONİK ORTAM(ÇOK YOĞUN ORTAM)

I

IAA, Islah, İmmünoloji, İmplantasyon, İnorganik madde, İnsan Boşaltım Sistemi, İnsülin, İnvitro, İnvivo, İris, İskelet kası, İyon pompası, İzogamet, İzogami, İzolasyon, İzomeraz, İzotonik, İçgüdü

J

Jel, Jel elektroforez tekniği, Jelatin, Jeomorfolojik, Jeotermal

K

Kadavra, Kafein, Kalaza, Kaliptra, Kalıtım, Kalp kası, Kalsitonin, Kambiyum, Kan doku, Kanser, Kapalı Dolaşım, Kapsit, Kas doku, Kas tonusu, Katalizör, Katı atık, Kemik doku, Kemosentetik Fosforilasyon, Keratin, Kıkırdak doku, Kitin, Kloak, Klon, Klorofil, Kloroplast, Kodon, Koenzim, Kohezyon, Kohlea, Kolesistokinin, Kolloid, Koloni, Kondrin, Kondrosit, Konjugasyon, Konsantrasyon, Kornea, Kotiledon, Kozmik, Kozmik madde, Kromoplast, Kromotin iplik, Kromozom, Kroner damarlar, Krossing over, Ksilem, Kök basıncı, Kütin

L

Laktoz, Larva, Lenf, Lenfatik sistem, Lentisel, Leptoten, Lifli kıkırdak, Lignin, Liyaz, Lizozom, Lokus, Lop, Lusiferin, Lökoplast, Lökosit, Lösemi, Lütein

M

Makrofaj, Mantar, Matriks, Maya, Megaspor, Melez, Meristem, Mesane, Metabolizma, Metagenez, Metagenez(döl almaşı), Metal iyonlar, Metobolizma, Mezenşim, Mezoderm, Mezofil, Mezozom, Mikron (m), Mikrosapor, Mikrovillus, Mitoz, Miyelin, Miyokard, Miyozin, Modifikasyon, Monera, Monohibrit, Monokotiledon, Monomer, Monoploid, Mukoza, Mukus, Mutant, Mutasyon, Mutualizm

N

Nasti, Nefridyum, Nefrit, Nefron, Nefronlardan Kanın Süzülmesi, Nekroz, Nikotin, Nimfa, Nitrit asit, Nişasta, Nokta mutasyonu, Nörogenez, Nöroglia, Nöron, Nötr atom, Nükleaz, Nükleoprotein, Nükleotid, Nükleus

O

Obje, Oksidasyon, Oksidatif Fosforilasyon, Oksin, Oksotrof, Omurgasızlarda Boşaltım, Omurgasızlarda Sinir Sistemi, Omurilik, Oogami, Oogenez, Oosfer, Oosit, Oospor, Operatör gen, Organel, Organik Geri Dönüşüm, Organik madde, Organogenez, Osein, Osmatik Basınç, Osmoz, Osteosit, Otolit, Ototrof, Ovaryum, Ökaryot hücre, Ökaryotik hücreler, Östaki Borusu, Özümleme, Özüt

P

Paleontoloji, Pankreas, Parankima, Parasempatik, Paratroit hormon, Partenogenez, Patojen, Patoloji, Pektin, Penisilin, Pepsin, Pepton, Periderm, perikarp, Periost, Peristaltik, Periton, Pestisit, pH, Pigment, Pinositoz, Pistil, Plantae, Plasenta, Plastid, Plazmid, Plazmodyumda metagenez, Pleura, Polen, Polipeptid, Polisaj, Populasyon, Por, Prokaryot hücre, Prokaryotik hücreler, Prostetik grup, Protein, Protein Sentezi, Protein sentezinin başlatılması, Proteoliz, Protista, Protoplazma, Protozoon, Pseudopod, Puplaşma

R

Radyasyon, Radyobiyoloji, Radyoekoloji, Refleks, Refleks yayı, Rejenerasyon, Rekombinant DNA, Rekombinasyon, Rektum, Replikasyon, Replikon, Reseptör, Resesif, Resesif gen, Restriksiyon enzimi, Retina, Reçine, Ribozim, Ribozom, RNA polimeraz, Rodopsin

S

Safra tuzları, Sarkolemma, Sekretin, Selüloz, Sentez süreci, Sentriyol, Serebral, Serum, Sesil, Sessiz mutasyon, Sıkı kemik doku, Sil, Sinir doku, Sinüs, Sistematik Botanik, Bitki Toplama Yöntem ve Teknikleri, Kurutma, Teşhis, Saklama (Herbaryum), Sitoplazma, Sporla Çoğalma, Stoplazma, Su yosunları(Ulotrix)’te üreme, Substrat Düzeyinde Fosforilasyon, Sölom, Süngerimsi kemik doku, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Çevre, Şizont

T

Takım, Taksonomi, Taksonomi'nin Amacı, Tek Hücrelerde Boşaltım, Tekrar Kullanım, Terminatör gen, Termofil, Timin, Timpanum, Tomurcuklama ile çoğalma, Toplama-Ayırma Tesisi, Transdüksiyon, Transkripsiyon, Translokasyon, tRNA, Tubul, Turgor Basıncı, Türkiye Florası

U

Unipolar, Urasil, Uç meristem, Üre

V

Vakuol, Valin, Vanadyum, Varyasyon, Vaskular sistem, Vejetasyon, Vejetatif üreme, Ventral, Verimlilik, Vitaminler

Y

Yadımlama, Yağ asidi, Yağ Dokusu, Yüzme kesesi

Z

Zarla Çevrili Çekirdeği Bulunan Hücreler, Zarla Çevrili Çekirdeği Bulunmayan Hücreler, Zoospor, Zootoksin

Ana Sayfa HakkımızdaKullanım ŞartlarıTop 10Bildirim Yukarı
© 2009 Yılından bu yana Sizlerleyiz. XHTML | CSS | Powered by: Glossword | Resim Bilgisokak v1